Don’t waste it, just swap it / Ära raiska, parem vaheta

Have you ever thought how much the current population spends on consumerism? People buy stuff, use it for a short amount of time and after that it will be stored somewhere and forgotten, thrown away or in a better scenario sold in second hand markets.

Do you remember your grandmas antique arm-chair, that is still taking up space in your garage? Or the baby carriage, out of what your kid has long grown out from.
Our society has evolved into a consumer society who constantly buys stuff. Your current phone is only a year or two old and you’re already looking for the latest model online. There is no more room in the closet but it’s still not enough. But what about your older but still usable items? Having so much stuff can become even outright overwhelming.

Surely it is also overwhelming for the environment. Producing and consuming only new and new stuff, you’re leaving behind a huge mark on the environment, a lot of it going towards helping landfills grow larger. In a survey ordered by the Ministry of the Environment for looking into environmental awareness of the Estonian people, recycling wasn’t considered important in 2012. In 2014 however, 11% of the people believed that recycling is a field, that should be emphasized more.


How to save decent stuff from ending up in garbage?


For example, Facebook is full of many groups of people exchanging, selling and giving away stuff between each other, some smaller, some bigger. But how comfortable is the exchanging process? How easy is it to determine if something is up to date? How secure do you feel with the other person delivering the goods as promised?

Imagine a central platform, where you can conveniently and without effort exchange clothes, toys, antique clocks etc. that you don’t need anymore, can’t earn much with them, but are still perfectly usable. If you think a bit, almost everyone can find something like that somewhere in the corners of their habitat. Free yourself from unnecessary items and give them a new life somewhere else.

What would drive you to use such a platform? What would make using such a platform easier for you in everyday life? Share your thoughts in the comments below. 🙂

JustSwap teamKas olete mõelnud sellele, kui palju on tänapäeva ühiskonnas tarbimist? Asju ostetakse ning kasutatakse lühikest aega ning peale seda jääb see kas kusagile seisma, visatakse ära, paremal juhul pannakse müüki.

Mäletad seda vanaema tugitooli, mis endiselt seisab garaažis kasutult. Või lapsevankrit, millest Sinu väikene silmarõõm on juba ammu välja kasvanud. Meie ühiskond on muutunud tarbijaühiskonnaks ning pidevalt ostetakse uusi asju. Praegune telefon on vaid aasta või paar ning juba valid omale järgmist mudelit. Riidekappi enam riided ei mahu, kuid ikka ostad uusi. Kuid mis saab Sinu vanadest kuid endiselt kõlbulikest asjadest? Asjade ja riiete üleküllus võib muutuda lausa kurnavaks.

Kindlasti on see kurnavaks ka meie keskkonnale. Tootes ja tarbides aina uusi ja uusi asju, jätad seega endaga maha suure jälje, mis tulemuseks enamasti suured prügilad.
Keskkonnaministeeriumi tellitud Eesti elanike keskkonnateadlikuse uuringu järgi ei peetud 2012 aastal jäätmete taaskasutust oluliseks. 2014 aastal peab 11% inimestest jäätmete taaskasutust valdkonnaks, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

Kuidas päästa korralik taaskasutatav kraam prügikasti sattumast?

Facebookis võib leida juba väga palju gruppe suurema ja väiksema liikmeskonnaga, mis tegelevad taaskasutusega, kas müües, vahetades või ära andes. Kuid kui mugavad need kasutajakogemuse kohapealt on? Kuidas sa tead, et asjad on saadaval ning keegi pole vahepeal neid juba ära andnud või müünud? Kui turvaliselt sa võid end tunda, et asjad jõuavad sinuni?

Kujutagem ette, kui oleks olemas üks keskne veebikeskkond, kus saaks mugavalt vahetada riideid, kellasid või muid antiikasju, mis endiselt kasutuskõlbulikud on, millega palju ei teeni, kuid niisama ära anda ka ei raatsi. Kui veidikene mõelda, siis usun, et paljudel tuleb pähe mõni selline ese või riie. Vabastage ennast tarbetutest asjadest ning andke neile uus võimalus kellegi teise kasutuses.

Mis oleks see, mis paneks Sind sellist keskkonda kasutama? Mis teeb Sinu jaoks sellise keskkonna mugavamaks? Jaga oma mõtteid all kommenteerides. 🙂


JustSwap meeskond
Advertisements